2022-11-22

Anvendelse af Årlig strømningsmeter for åbninger

En åbningsstrømningsmåler er en høj nedgangsforholdsdifferentialstrømningsanordning bestående af en standard åbningsplade. multiparameterdifferentialtryckstransmitter (eller differentialtryckstransmer temperaturtransmitter og tryktransmitter.